دستگیری یک ایرانی در گمرک مقری به اتهام حمل 10 گرم مواد مخدر

روز پنجشنبه 23 مارس یک ایرانی به اتهام حمل مواد مخدر در گمرک مقری در ارمنستان دستگیر شد. به خواندن «دستگیری یک ایرانی در گمرک مقری به اتهام حمل 10 گرم مواد مخدر» ادامه دهید

سه روز جشن عمومی بمناسبت لغو روادید با اروپا

روزهای 26، 27 و 28 مارس جاری در سراسر گرجستان مراسم جشن و شادی برپا می شود. این جشن عمومی بمناسبت لغو روادید با اروپا اعلام شده است. به خواندن «سه روز جشن عمومی بمناسبت لغو روادید با اروپا» ادامه دهید

نمایشگاهی از آثار سارقان گرجی در اسپانیا

photo: National Police Corps of Spain

پلیس اسپانیا با برگزاری نمایشگاهی؛ اموال سرقتی بدست آمده از دزدان گرجستانی را در معرض دید عموم قرار داده است. مالباختگان می توانند با مراجعه به محل این نمایشگاه اموال به سرقت رفته خود را شناسایی کنند. به خواندن «نمایشگاهی از آثار سارقان گرجی در اسپانیا» ادامه دهید